Raporty

Rynek lokali usługowych w Gdańsku I-II kw. 2020
Pierwszy w Polsce raport traktujący kompleksowo nt. lokalnego rynku lokali usługowych - nie zaś wyłącznie przez pryzmat tzw. głównych ulic handlowych. Na koniec IV kwartału dostępna będzie na stronie aktualizacja raportu.